WTF Promoted Championships

  • WTF World Taekwondo Championships

  • World Taekwondo Grand Prix

  • WTF World Para-Taekwondo Championships

  • WTF World Cadet Taekwondo Championships

  • WTF World Cup Taekwondo Team Championships

  • WTF World Junior Taekwondo Championships

  • WTF World Taekwondo Poomsae Championships

  • World Taekwondo Tour